Noticies
20/04/2021
CITA PRÈVIA ON-LINE

12/01/2021
CARRER VILAFANT·FIGUERES

14/12/2020
FISERSA IMPLANTARÀ UN SISTEMA 'Smart Parking'


Premsa
M�s articles ...


Articles

Vostè és a: Societats Municipals > Figueres de Serveis, SA > Clavegueram > Introducció
Introducció
El clavegueram, transport dels residus líquids, és tant antic com les pròpies ciutats enteses com a lloc per viure d'una manera saludable. Molt més recent és el concepte de contribuir a la sostenibilitat, tornant aquesta aigua a la natura en condicions de poder tornar a ser aprofitada.

La seva implantació és molt diversa, tal com podem veure a les diferents tipologies de conductes. Des dels antics cloells fins als moderns conductes sintètics i des de les modestes seccions d'escomeses fins als grans conductes per evacuar aigües de pluja.

El servei gestiona diferents tipus d'intal·lacions, classificades segons el seu ús en xarxa d'aigües residuals (en els llocs més antics, no reformats, encara recull aigües de pluja), xarxa de plujanes, col.lectors en alta i recs a cel obert. Els claveguerons que serveixen d'escomesa a les cases són considerats com una instal·lació privada dels mateixos edificis.

El finançament és enterament municipal, llevat de la xarxa en alta que es finança juntament amb el servei de sanejament.

Igual que en el cas del servei d'abastament d'aigua potable, a part del manteniment, la planificació i el control de les actuacions urbanístiques són essencials tant per al bon funcionament, com per poder cobrir les necessitats futures i així poder racionalitzar les inversions.

L'ús del servei de clavegueram es troba regulat pel Reglament del Serveis Públics de sanejament de Figueres.

En aquests moments els esforços, tant financers com de gestió van encaminats cap a la implantació d'una xarxa separativa i a la renovació de les intal.lacions més antigues.

Figueres de Serveis, SA 2009 Tots els drets reservats  |  crèdits: icode consultors Av�s Legal | Pol�tica de privacitat